Pieróg & Partnerzy

Przetargi

Data publikacji

2016-12-14

Tytuł postępowania

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.254.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-11-23

Tytuł postępowania

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Numer postępowania

COI-ZAK 3201.9.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych

Numer postępowania

26.178.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-06-17

Tytuł postępowania

Postępowanie na "Remont instalacji centralnego ogrzewania dla budynku magazynowego - Archiwum Akt Nowych w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1"

Numer postępowania

26.132.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-05-09

Tytuł postępowania

Wykonanie prac związanych z remontem i modyfikacją kadłuba i nóg platformy "Petrobaltic"

Numer postępowania

SPV/ZP-8/2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
Powrót