Kancelaria

Wydarzenia

13 czerwca 2016, PIERÓG & Partnerzy

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Aktualne problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w Polsce"

Powrót