Kancelaria

Wydarzenia

21 czerwca 2010, PIERÓG & Partnerzy

Międzynarodowa konferencja naukowa - Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej

Powrót