Przetargi

Tytuł postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer postępowania

25/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf - 28 sierpnia 2019 SIWZ.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 1.1 do SIWZ.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 1.2 do SIWZ.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 1.3 do SIWZ.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 1.4 do SIWZ.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 3 do SIWZ - Brak podstaw do wykluczenia.docx - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf - 28 sierpnia 2019 Załącznik nr 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna (RODO).pdf - 28 sierpnia 2019 Wydłużenie terminu składania ofert.pdf - 3 września 2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 3 września 2019 Zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf - 6 września 2019 ujednolicony Załącznik nr 1.3 do SIWZ.pdf - 6 września 2019 ujednolicony Załącznik nr 1.4 do SIWZ.pdf - 6 września 2019 ujednolicony Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx - 6 września 2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 6 września 2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 09.09.19.pdf - 9 września 2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf - 13 września 2019 Informacja o wyborze najkorzystnijszych ofert część I i III.pdf - 17 września 2019
Powrót