Przetargi

Data publikacji

2019-08-22

Tytuł postępowania

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej II

Numer postępowania

26/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.pdf - 22 sierpnia 2019 SIWZ.pdf - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.docx - 22 sierpnia 2019 Załącznik nr 3 do Umowy_umowa powierzenia przetwarzania.pdf - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf - 22 sierpnia 2019 załącznik nr 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf - 22 sierpnia 2019 20190829_odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf - 29 sierpnia 2019 20190829_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 29 sierpnia 2019 SIWZ_po zmianach 29.08..pdf - 29 sierpnia 2019 załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_po zmianach 29.08..pdf - 29 sierpnia 2019 20190902_odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf - 2 września 2019 20190904_informacja z otwarcia ofert 26ZP2019.pdf - 4 września 2019
Powrót