Przetargi

Data publikacji

2022-05-16

Tytuł postępowania

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

Numer postępowania

12/ZP/2022

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Data publikacji

2022-04-04

Tytuł postępowania

Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego

Numer postępowania

05/ZP/2022

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Data publikacji

2022-03-21

Tytuł postępowania

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: "Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technoligii Ogrodnicznych" (CIZTO)

Numer postępowania

3/ZP/2022

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Data publikacji

2022-02-10

Tytuł postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych” (CIZTO)

Numer postępowania

1/ZP/2022

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Data publikacji

2022-01-26

Tytuł postępowania

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

Numer postępowania

2/ZP/2022

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Powrót