Przetargi

Data publikacji

2020-11-09

Tytuł postępowania

Świadczenie usług doradztwa, zarządzania oraz technicznego nadzoru inwestorskiego w zakresie procesu projektowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności”

Numer postępowania

4/PN/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-11-02

Tytuł postępowania

Remont pomieszczeń budynku magazynowego i administracyjnego Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Numer postępowania

26.370.2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-10-30

Tytuł postępowania

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług nadzoru autorskiego dla Zadania Inwestycyjnego pn. "Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy - siedzibę Narodowego Instytutu Wolności"

Numer postępowania

3/PN/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-10-13

Tytuł postępowania

Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW SIARZEWO. Wykonanie badań podłoża gruntowego i dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla potrzeb projektu budowlanego

Numer postępowania

KZGW/KNO/211/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-10-08

Tytuł postępowania

Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo. Prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego w obszarach określonych warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer postępowania

KZGW/KNO/230/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót