Przetargi

Data publikacji

2020-07-31

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji w budynkach A i C, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Numer postępowania

DA.262-06/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-07-23

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż oświetlenia w technologii LED na potrzeby budynków dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Numer postępowania

DA.262/05/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-07-16

Tytuł postępowania

Remont elewacji wewnętrznej budynku biurowego Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.198.2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-07-10

Tytuł postępowania

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk – PASIFIC

Numer postępowania

ZZP.261.11.2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-06-26

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

Numer postępowania

13/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót