Przetargi

Data publikacji

2020-04-10

Tytuł postępowania

Remont główny silnika Turbozespołu gazowego TG3 w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach sp. z o. o.

Numer postępowania

TT/02/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-03-30

Tytuł postępowania

Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na adaptację budynku hotelowego przy ul. Belwederskiej 46/50 na budynek biurowy oraz uczestniczenie w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie sporządzonego PFU

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-03-24

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Numer postępowania

8/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-03-13

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

6/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-03-05

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy nawozów

Numer postępowania

7/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót