Przetargi

Data publikacji

2020-06-05

Tytuł postępowania

Dialog Techniczny - zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk - PASIFIC

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-05-22

Tytuł postępowania

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

Numer postępowania

11/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-05-15

Tytuł postępowania

Dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

Numer postępowania

10/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-04-10

Tytuł postępowania

Remont główny silnika Turbozespołu gazowego TG3 w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach sp. z o. o.

Numer postępowania

TT/02/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-03-30

Tytuł postępowania

Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na adaptację budynku hotelowego przy ul. Belwederskiej 46/50 na budynek biurowy oraz uczestniczenie w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie sporządzonego PFU

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót