Przetargi

Data publikacji

2019-12-30

Tytuł postępowania

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

Numer postępowania

32/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz w Puławach

Numer postępowania

1/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-12-26

Tytuł postępowania

Dostawa dwudziestu jeden sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 7-letnim okresem ich utrzymania

Numer postępowania

OZP-351-15/19

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-12-17

Tytuł postępowania

Świadczenie sukcesywnych usług poligraficznych dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

31/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa aparatury badawczej

Numer postępowania

33/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót