Przetargi

Data publikacji

2019-07-29

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

Numer postępowania

23/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-07-18

Tytuł postępowania

Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej

Numer postępowania

20/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-07-15

Tytuł postępowania

Zaprojektowanie i budowa Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

Numer postępowania

22/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie

Numer postępowania

Z.Sz.271.4.2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-07-09

Tytuł postępowania

Przebudowa parkingu, dróg dojazdowych, utwardzenie terenu, chodników, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka zbiornika p.poż.

Numer postępowania

21/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót