Przetargi

Data publikacji

2018-03-16

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

6/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-06

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

Numer postępowania

2/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-02

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

1/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-02-23

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych II

Numer postępowania

4/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A., badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska oraz badania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych spółek kontrolowanych przez Pocztę Polską S.A. za lata 2018, 2019, 2020

Numer postępowania

PI.PZ.2600.006.2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót