Przetargi

Data publikacji

2018-04-10

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

Numer postępowania

7/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-28

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

Numer postępowania

8/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-23

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

5/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-16

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

6/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-06

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

Numer postępowania

2/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót