Przetargi

Data publikacji

2019-05-06

Tytuł postępowania

Remont główny silnika Turbozespołu gazowego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer postępowania

TT/02/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-04-18

Tytuł postępowania

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz w Puławach

Numer postępowania

9/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-04-12

Tytuł postępowania

Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A

Numer postępowania

DA.262-07/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-03-29

Tytuł postępowania

Dostawa urządzeń, sprzętu i aparatury badawczej

Numer postępowania

15/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-03-29

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Numer postępowania

16/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót