Przetargi

Data publikacji

2019-03-06

Tytuł postępowania

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

Numer postępowania

4/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-03-04

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy nawozów

Numer postępowania

13/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-02-27

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

Numer postępowania

10/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

7/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

Numer postępowania

5/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót