Przetargi

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Dostawa fabrycznie nowych ciągników wraz z osprzętem

Numer postępowania

KZGW/165/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Wykonanie prac remontowych w budynku Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie

Numer postępowania

26.236.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego III

Numer postępowania

28/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-09-17

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych

Numer postępowania

26.205.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-09-03

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych II

Numer postępowania

27/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót