Przetargi

Data publikacji

2018-12-06

Tytuł postępowania

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie

Numer postępowania

26.317.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-11-26

Tytuł postępowania

Świadczenie sukcesywnych usług poligraficznych dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

29/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Porządkowanie części dokumentacji po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa

Numer postępowania

26.285.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-11-13

Tytuł postępowania

Dostawa aparatury badawczej i urządzeń

Numer postępowania

30/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-11-13

Tytuł postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer postępowania

26.284.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót