Przetargi

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i wdrożenie infrastruktury telefonii VoIP"

Numer postępowania

5/ZP/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-06-10

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi druku materiałów reklamowo – informacyjnych, konfekcjonowania materiałów oraz ich dostawy"

Numer postępowania

PI01/151/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowanie po pożarze części segmentu Nr 1 Budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Numer postępowania

Da.265-17/2013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2013-10-29

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju napędowego do zakładowych stacji paliw Poczty Polskiej S.A."

Numer postępowania

PI01/163/2013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2013-10-28

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i wdrożenie urządzeń aktywnych sieci LAN"

Numer postępowania

14/ZP/2013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót