Przetargi

Data publikacji

2018-10-19

Tytuł postępowania

Dostawa fabrycznie nowych rębaków do drewna

Numer postępowania

KZGW/168/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Dostawa fabrycznie nowych kosiarek wraz z osprzętem

Numer postępowania

KZGW/167/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Dostawa fabrycznie nowych koparek wraz z osprzętem

Numer postępowania

KZGW/166/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Dostawa fabrycznie nowych ciągników wraz z osprzętem

Numer postępowania

KZGW/165/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-10-17

Tytuł postępowania

Wykonanie prac remontowych w budynku Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie

Numer postępowania

26.236.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót