Przetargi

Data publikacji

2014-10-28

Tytuł postępowania

Pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Legnicy - nieruchomości położonej przy ul. Samuela Bogumiła Lindego oraz nieruchomości położonej przy ul. Tarasa Szewczenki

Numer postępowania

DA.262-9/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-28

Tytuł postępowania

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 3

Numer postępowania

DA.262-11/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-22

Tytuł postępowania

Przetarg prowadzony pod nazwą "Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośródka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Numer postępowania

DA.OPE/077-4W/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-21

Tytuł postępowania

"Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie"

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-17

Tytuł postępowania

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz doradztwa dla MSP w ramach projektu pt. „Akademia OZE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Numer postępowania

DA.262-14/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót