Przetargi

Data publikacji

2018-05-15

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy nawozów

Numer postępowania

10/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-05-09

Tytuł postępowania

Dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz pozostałości pestycydów

Numer postępowania

3/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-04-27

Tytuł postępowania

Konsultacje merytoryczne i udział w doświadczeniach nad wpływem bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie

Numer postępowania

9/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-04-10

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy części zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych

Numer postępowania

7/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-28

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

Numer postępowania

8/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót