Przetargi

Data publikacji

2021-08-18

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Numer postępowania

28/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-07-29

Tytuł postępowania

Dostawa mebli laboratoryjnych

Numer postępowania

23/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-06-15

Tytuł postępowania

Usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A., badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. oraz badania sprawozdań finansowych podmiotów kontrolowanych przez Pocztę Polską S.A. za lata 2021 – 2022

Numer postępowania

BZA.2600.47.2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-06-01

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

Numer postępowania

19/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-05-24

Tytuł postępowania

Budowę bezodpływowego zbiornika retencyjnego na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Numer postępowania

20/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót