Przetargi

Data publikacji

2013-08-20

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem pojazdów dla Poczty Polskiej S.A."

Numer postępowania

PI01/126/2013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 8 maszyn do sortowania przesyłek standardowych.”

Numer postępowania

C7/135/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”

Numer postępowania

ZP/33/SzpSp/013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.”

Numer postępowania

Nr ref. PO-01/10

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń Pracowni RTG w Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.”

Numer postępowania

437698-2009

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót