Przetargi

Data publikacji

2018-05-18

Tytuł postępowania

Usługi opracowania materiałów archiwalnych i przeprowadzania kwerendy dotyczącej reparacji i strat wojennych

Numer postępowania

26.87.2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-05-17

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Numer postępowania

12/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-05-17

Tytuł postępowania

Konsultacje merytoryczne i udział w doświadczeniach nad wpływem bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie II

Numer postępowania

14/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-05-15

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy nawozów

Numer postępowania

10/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-05-09

Tytuł postępowania

Dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz pozostałości pestycydów

Numer postępowania

3/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót