Przetargi

Tytuł postępowania

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Badanie sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A. oraz badanie sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska.”

Numer postępowania

49/2009

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanych obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji.”

Numer postępowania

120622-2010

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centrum Onkologii w Warszawie wraz z kredytowaniem.”

Numer postępowania

Nr ref. Pn-114/10

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Promocję województwa podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie.”

Numer postępowania

Nr ref. OR.IV.3331-99/10

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji.”

Numer postępowania

DA. 269-04/2011

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót