Przetargi

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”

Numer postępowania

ZP/33/SzpSp/013

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.”

Numer postępowania

Nr ref. PO-01/10

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń Pracowni RTG w Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.”

Numer postępowania

437698-2009

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Badanie sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A. oraz badanie sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska.”

Numer postępowania

49/2009

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanych obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji.”

Numer postępowania

120622-2010

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót