Przetargi

Data publikacji

2018-03-06

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności

Numer postępowania

2/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-03-02

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na potrzeby Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

1/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2018-02-23

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych II

Numer postępowania

4/ZP/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A., badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska oraz badania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych spółek kontrolowanych przez Pocztę Polską S.A. za lata 2018, 2019, 2020

Numer postępowania

PI.PZ.2600.006.2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Budowa elektrowni fotowoltaicznej opartej na urządzeniach produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł o mocy ponad 100 kWp

Numer postępowania

DA.262-02/2018

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót