Przetargi

Data publikacji

2017-09-07

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

26/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-09-01

Tytuł postępowania

Przebudowa budynku chłodni doświadczalnej przy ulicy Pomologicznej 13a w Skierniewicach

Numer postępowania

31/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-25

Tytuł postępowania

Przebudowa Budynków Zakładu Agroinżynierii - termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego z halą doświadczalną

Numer postępowania

29/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-24

Tytuł postępowania

Sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

Numer postępowania

32/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-22

Tytuł postępowania

Dostawa chromatografu cieczowego z podwójnym detektorem masowym wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

Numer postępowania

30/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót