Przetargi

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

Numer postępowania

33/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-09-07

Tytuł postępowania

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Numer postępowania

28/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-09-07

Tytuł postępowania

Dostawa aparatury badawczej i urządzeń

Numer postępowania

34/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-09-07

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

26/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-09-01

Tytuł postępowania

Przebudowa budynku chłodni doświadczalnej przy ulicy Pomologicznej 13a w Skierniewicach

Numer postępowania

31/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót