Przetargi

Data publikacji

2017-08-25

Tytuł postępowania

Przebudowa Budynków Zakładu Agroinżynierii - termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego z halą doświadczalną

Numer postępowania

29/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-24

Tytuł postępowania

Sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów

Numer postępowania

32/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-22

Tytuł postępowania

Dostawa chromatografu cieczowego z podwójnym detektorem masowym wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

Numer postępowania

30/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-11

Tytuł postępowania

Remont izolacji przeciwwilgociowych podziemnych ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych oraz nawierzchni patio budynku biurowego Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.179.2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-08-02

Tytuł postępowania

Remont parkingu, chodników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie terenu przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach II

Numer postępowania

27/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót