Przetargi

Data publikacji

2017-06-30

Tytuł postępowania

Dostawa autosamplera próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania

Numer postępowania

23/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-12-14

Tytuł postępowania

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.254.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-11-23

Tytuł postępowania

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Numer postępowania

COI-ZAK 3201.9.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych

Numer postępowania

26.178.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-06-17

Tytuł postępowania

Postępowanie na "Remont instalacji centralnego ogrzewania dla budynku magazynowego - Archiwum Akt Nowych w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1"

Numer postępowania

26.132.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót