Przetargi

Data publikacji

2017-07-25

Tytuł postępowania

Remont dachu budynku administracyjnego i łącznika Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.157.2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-07-12

Tytuł postępowania

Przebudowa budynku chłodni doświadczalnej przy ulicy Pomologicznej 13A w Skierniewicach

Numer postępowania

24/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-07-11

Tytuł postępowania

Remont parkingu, chodników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie terenu przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach

Numer postępowania

25/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2017-06-30

Tytuł postępowania

Dostawa autosamplera próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania

Numer postępowania

23/ZP/2017

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-12-14

Tytuł postępowania

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Archiwum Akt Nowych

Numer postępowania

26.254.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót