Przetargi

Data publikacji

2016-11-23

Tytuł postępowania

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Numer postępowania

COI-ZAK 3201.9.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych

Numer postępowania

26.178.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-06-17

Tytuł postępowania

Postępowanie na "Remont instalacji centralnego ogrzewania dla budynku magazynowego - Archiwum Akt Nowych w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1"

Numer postępowania

26.132.2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2016-05-09

Tytuł postępowania

Wykonanie prac związanych z remontem i modyfikacją kadłuba i nóg platformy "Petrobaltic"

Numer postępowania

SPV/ZP-8/2016

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2015-09-16

Tytuł postępowania

Rokowania na łączną sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Legnicy - nieruchomości położonej przy ul. Samuela Bogumiła Lindego oraz nieruchomości położonej przy ul. Tarasa Szwczenki

Numer postępowania

DA.261-7/2015

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót