Przetargi

Data publikacji

2021-03-25

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy nawozów

Numer postępowania

8/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-03-24

Tytuł postępowania

Budowa siedmiu niezależnych od siebie prosumenckich mikroinstalacji fotowoltanicznych zlokalizowanych na dachach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Numer postępowania

DA.262-02/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-03-22

Tytuł postępowania

Dostawa urządzenia do odwadnienia osomotycznego

Numer postępowania

5/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-03-19

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa plastików i szkła laboratoryjnego

Numer postępowania

3/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-03-15

Tytuł postępowania

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn.: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji

Numer postępowania

WA.ROZ.2810.7.2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Powrót