Przetargi

Data publikacji

2021-05-21

Tytuł postępowania

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Numer postępowania

18/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-05-04

Tytuł postępowania

Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych

Numer postępowania

9/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-04-30

Tytuł postępowania

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Numer postępowania

12/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-04-22

Tytuł postępowania

Dostawa aparatury badawczej

Numer postępowania

15/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2021-04-19

Tytuł postępowania

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

Numer postępowania

13/ZP/2021

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót