Przetargi

Data publikacji

2014-12-05

Tytuł postępowania

Usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A. oraz badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska S.A. za lata 2015, 2016, 2017.

Numer postępowania

PI01/295/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-28

Tytuł postępowania

Pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Legnicy - nieruchomości położonej przy ul. Samuela Bogumiła Lindego oraz nieruchomości położonej przy ul. Tarasa Szewczenki

Numer postępowania

DA.262-9/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-28

Tytuł postępowania

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 3

Numer postępowania

DA.262-11/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-22

Tytuł postępowania

Przetarg prowadzony pod nazwą "Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośródka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Numer postępowania

DA.OPE/077-4W/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-21

Tytuł postępowania

"Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie"

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót