Przetargi

Data publikacji

2014-10-17

Tytuł postępowania

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz doradztwa dla MSP w ramach projektu pt. „Akademia OZE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Numer postępowania

DA.262-14/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-10-15

Tytuł postępowania

Przetarg prowadzony pod nazwą "Dostawa wraz z montażem wyposażenia Laboratorium biochemii i mikrobiologii dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośródka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Numer postępowania

DA.OPE/077-3W/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Przetarg ograniczony pod nazwą "Świadczenie usług mediowych"

Numer postępowania

PI01/218/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Przetarg ograniczony pod nazwą "Świadczenie usług reklamowych dla Poczty Polskiej S.A."

Numer postępowania

PI01/213/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2014-09-12

Tytuł postępowania

Przetarg prowadzony pod nazwą "Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni mikroprocesowej i pracowni elektroniki i miernictwa dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośrodka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Numer postępowania

DA.OPE/077-5W/2014

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót