Przetargi

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawiczek, pasów, obuwia.”

Numer postępowania

C10/51/2011

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ubiorów służbowych dla pracowników ochrony CUK.”

Numer postępowania

C10/48/2011

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej S.A. oraz badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczta Polska S.A. za lata 2012, 2013, 2014.

Numer postępowania

C7/52/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw ciekłych do stacji paliw Wydziałów Technicznych Centrum Logistyki Poczty Polskiej S.A.”

Numer postępowania

C7/52/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych dla Poczty Polskiej S.A.”

Numer postępowania

C7/71/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót