Przetargi

Tytuł postępowania

Konkurs - Opracowanie projektu zagospodarowania działek numer 203/5, 202/2, 203/2, 203/7 o łącznej powierzchni około 2 ha 34a 95m2 położonych w Legnicy przy ulicy Pancernej, z ewentualnym wykorzystaniem działek numer 201/11, 201/12, 201/16, 202/1, 186”

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w ramach leasingu samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony DMC, powyżej 3,5 tony DMC i samochodów do przewozu wartości, do jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w 11 lokalizacjach na terenie kraju.”

Numer postępowania

C7/64/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw ciekłych do stacji paliw wydziałów Technicznych Centrum Logistyki Poczty Polskiej S.A.”

Numer postępowania

C7/108/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw ciekłych, płynu do spryskiwaczy oraz usługi mycia pojazdów w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do pojazdów samochodowych eksplodowanych przez Pocztę Polską S.A.”

Numer postępowania

C7/138/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wynajmu samochodów ciężarowych dla Poczty Polskiej.”

Numer postępowania

C7/138/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót