Przetargi

Tytuł postępowania

Przygotowanie i realizacja kompanii promocyjnej pn. „Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie.”

Numer postępowania

PT-I.0632.134.2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw ciekłych, płynu do spryskiwaczy oraz usługi mycia pojazdów w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Pocztę Polską S.A.”

Numer postępowania

C7/166/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Poczty Polskiej S.A.”

Numer postępowania

C7/153/2012

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót