Przetargi

Data publikacji

2019-07-15

Tytuł postępowania

Zaprojektowanie i budowa Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

Numer postępowania

22/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Tytuł postępowania

Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie

Numer postępowania

Z.Sz.271.4.2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-07-09

Tytuł postępowania

Przebudowa parkingu, dróg dojazdowych, utwardzenie terenu, chodników, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka zbiornika p.poż.

Numer postępowania

21/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-06-12

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów

Numer postępowania

17/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2019-05-28

Tytuł postępowania

Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

Numer postępowania

19/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót