Przetargi

Data publikacji

2020-12-30

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych w budynku jednorodzinnym wraz z przyłączami z dostosowaniem jego funkcji do celów dydaktyczno-badawczych z uzupełniającą funkcją mieszkalną

Numer postępowania

DA.262-13/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-29

Tytuł postępowania

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz Puławach w latach 2021-2022

Numer postępowania

29/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-28

Tytuł postępowania

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

30/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-23

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ciągników, maszyn i urządzeń ogrodniczych w okresie dwóch lat

Numer postępowania

32/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-16

Tytuł postępowania

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii Nauk

Numer postępowania

ZZP.261.21.2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót