Przetargi

Data publikacji

2020-12-31

Tytuł postępowania

Zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Numer postępowania

KZGW/KNO/318/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Czytaj więcej

Data publikacji

2020-12-30

Tytuł postępowania

Budowa siedmiu niezależnych od siebie prosumenckich mikroinstalacji fotowoltanicznych zlokalizowanych na dachach A,C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Numer postępowania

DA.262-15/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-30

Tytuł postępowania

Wykonanie robót ogólnobudowlanych naprawczych, przeciwdziałających powstaniu katastrofy budowlanej oraz zabezpieczających budynek "B" do czasu remontu kapitalnego-modernizacyjnego

Numer postępowania

DA.262-14/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-30

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych w budynku jednorodzinnym wraz z przyłączami z dostosowaniem jego funkcji do celów dydaktyczno-badawczych z uzupełniającą funkcją mieszkalną

Numer postępowania

DA.262-13/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-29

Tytuł postępowania

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz Puławach w latach 2021-2022

Numer postępowania

29/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót