Przetargi

Data publikacji

2020-12-28

Tytuł postępowania

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer postępowania

30/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-23

Tytuł postępowania

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ciągników, maszyn i urządzeń ogrodniczych w okresie dwóch lat

Numer postępowania

32/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-16

Tytuł postępowania

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii Nauk

Numer postępowania

ZZP.261.21.2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-14

Tytuł postępowania

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikrointalacji prosumenckich na budynkach dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A

Numer postępowania

DA.262-16/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Data publikacji

2020-12-08

Tytuł postępowania

Budowa stacji kontenerowej, przyłącza 15kV oraz wewnętrznych linii zasilających

Numer postępowania

31/ZP/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót