Przetargi

Data publikacji

2020-03-30

Tytuł postępowania

Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na adaptację budynku hotelowego przy ul. Belwederskiej 46/50 na budynek biurowy oraz uczestniczenie w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie sporządzonego PFU

Numer postępowania

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Zakończone

Powrót