Przetargi

Data publikacji

2019-07-29

Tytuł postępowania

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

Numer postępowania

23/ZP/2019

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.pdf - 29 lipca 2019 SIWZ.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.xlsx - 29 lipca 2019 załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. warunków.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx - 29 lipca 2019 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. zasobów.docx - 29 lipca 2019 załącznik nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna.docx - 29 lipca 2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 2 sierpnia 2019 pismo - zmiana terminu.pdf - 2 sierpnia 2019 pismo - odpowiedzi i zmiana treści SIWZ.pdf - 7 sierpnia 2019 załącznik nr 2 - Formularz oferty (zmiana SIWZ).xlsx - 7 sierpnia 2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 7 sierpnia 2019 odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf - 12 sierpnia 2019 załączniki do pytania nr 16.pdf - 12 sierpnia 2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 12 sierpnia 2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf - 16 sierpnia 2019
Powrót