Przetargi

Data publikacji

2020-12-31

Tytuł postępowania

Zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Numer postępowania

KZGW/KNO/318/2020

Zamawiający

Pełnomocnik Zamawiającego

Status postępowania

Aktualne

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.pdf - 31 grudnia 2020 SIWZ.DOCX - 31 grudnia 2020 załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.DOCX - 31 grudnia 2020 załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. warunków.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. zasobów.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.docx - 31 grudnia 2020 załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula RODO.DOCX - 31 grudnia 2020 wyjaśnienia treści SIWZ.pdf - 5 stycznia 2021 informacja z otwarcia ofert.pdf - 8 stycznia 2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (na stronę).pdf - 12 stycznia 2021
Powrót