Kancelaria

Publikacje

18 maja 2016, Jerzy Pieróg, Monitor Zamówień Publicznych

Większa swoboda i większa odpowiedzialność

Czytaj więcej
1 kwietnia 2016, Rzeczpospolita

Zamówienia publiczne - udostępnienie potencjału innemu wykonawcy przez oferenta

Czytaj więcej
18 marca 2016, Mateusz Kordowina, Rzeczpospolita

Łatwiej o zaświadczenia wykonawców z właściwego rejestru

Czytaj więcej
8 marca 2016, Agata Rozlach, Dziennik Gazeta Prawna

Za ziemię zabraną pod drogę należy się odszkodowanie

Czytaj więcej
4 marca 2016, Paulina Nowicka, Rzeczpospolita

Próbka - część oferty czy dokument

Czytaj więcej
23 lutego 2016, Dziennik Gazeta Prawna

W małżeństwie nie wszystko jest wspólne

Czytaj więcej
15 lutego 2016, Przetargi Publiczne

Termin związania ofertą a odwołanie

Czytaj więcej
15 lutego 2016, Monitor Zamówień Publicznych

Omyłka czy zamierzona niezgodność

Czytaj więcej
Powrót