Kancelaria

Publikacje

8 lutego 2016, Dziennik Gazeta Prawna

Urząd nie ucierpi, gdy Radny mieszka z Burmistrzem

Czytaj więcej
15 stycznia 2016, Rzeczpospolita

Gwarancja wadialna: wniesienie wadium w przypadku konsorcjum

Czytaj więcej
15 stycznia 2016, Paulina Nowicka, Rzeczpospolita

Bez częściowego uwzględnienia odwołania

Czytaj więcej
5 stycznia 2016, Dziennik Gazeta Prawna

Mediacja korzystna także dla Skarbu Państwa

Czytaj więcej
10 grudnia 2015, Przetargi Publiczne

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Czytaj więcej
8 grudnia 2015, Jerzy Pieróg, Monitor Zamówień Publicznych

System zamówień da się naprawić

Czytaj więcej
30 listopada 2015, Jerzy Pieróg, Przetargi Publiczne

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

Czytaj więcej
17 listopada 2015, Jerzy Pieróg, Przetargi Publiczne

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Czytaj więcej
Powrót