Kancelaria

Publikacje

12 marca 2015, Przetargi Publiczne

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę

Czytaj więcej
20 lutego 2015, Rzeczpospolita

Jak dostać brytyjskie zaświadczenie o niekaralności

Czytaj więcej
30 stycznia 2015, P&K BIZNES Rynek pocztowo-kurierski

Zamówienia publiczne w sektorze usług pocztowych

Czytaj więcej
30 stycznia 2015, Zamówienia Publiczne DORADCA

Nowe uregulowania dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz warunków udziału w postępowaniu w dyrektywie 2014/24/UE

Czytaj więcej
31 grudnia 2014, Jerzy Pieróg, Zamówienia publiczne DORADCA

Krótka historia rozstrzygania sporów

Czytaj więcej
17 grudnia 2014, Mateusz Kordowina, Rzeczpospolita

Wykonawca usług nie zawsze skorzysta z podwykonawcy

Czytaj więcej
1 września 2014, Jerzy Pieróg, Przetargi Publiczne

Odpowiedzialność spółki matki

Czytaj więcej
24 lipca 2014, Jerzy Pieróg, Przetargi Publiczne

Instytucja kultury jako zamawiający

Czytaj więcej
Powrót