Kancelaria

Publikacje

17 października 2012, Rzeczpospolita

Nazwa nie decyduje o znaczeniu informacji

Czytaj więcej
3 października 2012, Rzeczpospolita

Same kwalifikacje zagranicznego inżyniera mogą nie wystarczyć

Czytaj więcej
26 września 2012, Rzeczpospolita

Zamawiający musi działać jawnie i udzielać informacji

Czytaj więcej
19 września 2012, Joanna Presz-Król, Rzeczpospolita

Kto powinien potwierdzać za zgodność

Czytaj więcej
19 września 2012, Jerzy Pieróg, Urząd Zamówień Publicznych

Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne - jako zabezpieczenie sprawnego wykorzystywania środków unijnych

Czytaj więcej
5 września 2012, Rzeczpospolita

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Czytaj więcej
1 sierpnia 2012, Małgorzata Pieróg, Rzeczpospolita

Jedynie odwołujący się od decyzji może liczyć na uzyskanie korzyści

Czytaj więcej
1 sierpnia 2012, Małgorzata Pieróg, Przetargi Publiczne

Pracownik czy wykonawca

Czytaj więcej
Powrót