Kancelaria

Publikacje

2017-04-01, Grzegorz Matejczuk, Zamawiający zamówienia publiczne w praktyce

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Powrót