Kancelaria

Publikacje

2018-01-02, Joanna Presz-Król, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce

Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO

Powrót