Kancelaria

Publikacje

2015-04-21, Joanna Presz-Król, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.

Definicja umowy o podwykonawstwo na tle innych umów zawieranych przez podwykonawcę w celu realizacji zamówienia publicznego

Powrót