Kancelaria

Publikacje

2012-09-19, Jerzy Pieróg, Urząd Zamówień Publicznych

Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne - jako zabezpieczenie sprawnego wykorzystywania środków unijnych

Powrót