Kancelaria

Publikacje

2015-11-17, Jerzy Pieróg, Przetargi Publiczne

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Powrót