Kancelaria

Publikacje

2014-01-31, Zamówienia Publiczne Doradca, dr hab. Andrzej Borowicz

Recenzja dr hab. Andrzeja Borowicza do 12 wydania Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa mec. Jerzego Pieróg

Powrót